PUBG LITE Cihaz Yasaklanması Sorunu

Is reading an article boring ? Follow step by step tutorial

PUBG LITE "Bu cihazda daha fazla oynayamazsınız" sorunu cihazınızın yasaklandığını ve aynı cihazdan daha fazla oyuna giriş yapamayacağınızı bildirir.

PUBG LITE Hizmet Şartları şu şekildedir:

"5. Policies for Misconduct

 

1) Do Not Use Unauthorized Programs and Hardware Devices If you use unauthorized programs and hardware devices that are not permitted or authorized by the company (collectively “Unauthorized hardware”, that promotes unfair game play using specific mouse or other hardware device), you may be subject to strong penalties, such as permanent game ban and restrictions of using the Service on your hardware devices. If you develop, advertise, trade or distribute unauthorized programs or unauthorized hardware, the Company will take legal action against your misconduct and may ask the judicial authorities for investigation in accordance with relevant laws as well as imposing penalty within the game."

 

"5. Kötüye Kullanım Politikası

 

1) İzinsiz Program ve Donanım Aygıtları'nın Kullanımı Eğer ki, şirket tarafından onaylanmamış ve izin verilmemiş program ya da donanım aygıtları kullanıyorsanız (bunlara topluca "İzinsiz Yazılımlar" diyebiliriz, adil olmayan oynanışı destekleyen özel fare ve diğer donanım aygıtları) donanım aygıtlarınızda , sınırsız süreli yasaklama ve "Hizmet Şartları"nın ihlalinden doğan kullanım kısıtlamaları gibi sert yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. İzinsiz program ve donanım aygıtlarının geliştirme,reklam,ticaret ve dağıtımını yaparsanız, Şirket ihlallere karşı yasal yaptırımlar uygulayabilir ve ilgili yasalar uyarınca adli mercilere soruşturma için danışabilir."

 

Eğer “Your client will now close due to the detection of an unauthorized device” mesajını alıyorsanız, diğer oyunculara karşı haksız avantaj sağlayabilecek program ve/ya donanımların cihazınızda hile karşıtı uygulama tarafından tespit edilmiş olduğunu unutmayın. Lütfen mouse makroları gibi yazılımlar ya da bunları destekleyen donanımlar kullanmadığınızdan emin olun.

Was this helpful?

WHY BIZIM MUHIT?

Stories

Book Online

SOLUTIONS

e-Commerce

Customer Experience

PRICING

Package Comparison

Pricing Calculator

©2018-2020 Bizim Muhit, All rights reserved.