World of Warships-0.7.11 Süpertest:Bazı Değişiklikler

World of Warships Süpertest'te, bazı savaş gemileri ve kruvazörlerde ,şartları dengeleyebilmek adına,ikincil silahlarında ve mermi tiplerinde değişikliklere gidildi.

World of Warships 0.7.11 Süpertest İkincil Silah Değişiklikleri

Değişiklikler ikincil silahında AP tipi mermi bulunduran gemileri etkileyecek. AP mermilerin yerini HE mermiler alacak.


Alman savaş gemileri; Nassau,Kaiser, Koenig, Koenig Albert ve Bayern'de bulunan 150mm ikincil silahta,

 • Hasar 1800

 • Yangın ihtimali %10

 • Zırh delişi 1/4 kalibre

İtalyan savaş gemisi Giulio Cesare' ın 120 mm'lik ikincil silahında,

 • Hasar 1700

 • Yangın ihtimali %7

 • Zırh delişi 1/6 kalibre

İtalyan savaş gemisi Roma'nın 152 mm'lik ikincil silahında,

 • Hasar 2100

 • Yangın ihtimali %7

 • Zırh delişi 1/6 kalibre

İngiliz savaş gemisi Nelson' ın 152 mm'lik ikincil silahında,

 • Hasar 2150

 • Yangın ihtimali %9

 • Zırh delişi 1/6 kalibre

Japon savaş gemileri; Izumo, Yamato ve Musashi' nin 152 mm'lik ikincil silahlarında

 • Hasar 2600

 • Yangın ihtimali %10

 • Zırh delişi 1/6 kalibre

Japon savaş gemileri; Ishizuchi, Kawachi, Myogi, Fuso, Kongo, ARP Kongo, ARP Kirishima, ARP Haruna ve ARP Hiei' nin 152 mm'lik ikincil silahlarında,

 • Hasar 2500

 • Yangın ihtimali %9

 • Zırh delişi 1/6 kalibre

Japon savaş gemileri; Mutsu, Ashitaka, Nagato, Amagi ve Kii' nin 140 mm' lik ikincil silahlarında,

 • Hasar 2400

 • Yangın ihtimali %10

 • Zırh delişi 1/6 kalibre

olarak değiştirildi.


İkincil silahların AP mermileri bazı durumlarda etkili olabilse de çoğu durumda yetersiz kalıyordu. Örneğin, bir kruvazörün hisarını delebilmek. HE mermiler ile daha avantajlı hale geldiler; delmeme şansları azaldı, düşmanı yakma ihtimalleri arttı ve her sınıfa karşı daha etkili olabildiler. Değişiklikler bu gemilerin yakın mesafe savaşta, ikincil silahlarıyla artırabilmek için yapıldı.


Japon kruvazörü Chikuma'nın ana silahının HE mermilerinde,

 • Hasar 2600'den 2500'e düşürüldü

 • Yangın ihtimali %13'ten %9'a düşürüldü

 • Ana top yükleme süresi 12sn'den 11.5 sn'ye düşürüldü

Bu kruvazörde yapılan değişiklikler mermi performansını düşürmüş olsa da, ana topun yükleme süresinde bir ivmelenmeye sebep oldu.


#bizimuhit #wows

Claim your desired

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy

©2018-2020 Bizim Muhit, All rights reserved.

 • Discord-Logo-White (1)
 • Facebook - Beyaz Çember
 • YouTube - Beyaz Çember
 • Heyecan - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember