PUBG Güncelleme #27 Hışırtı/Tıkırtı Sesleri İçin İyileştirme (29 Mart 2019)

PUBG, güncelleme #27 (29 Mart 2019) sonrası hışırtı/tıkırtı seslerine iyileştirmeler getirdi. Bir karakterin yaptığı hareketler sonucunda oluşan ve oynanış açısından son derece önemli olan sesler için bir iyileştirme sağlandı.Hışırtı/tıkırtı seslerinde yapılan değişikleri kapsamlı olarak anlatarak değişiklik öncesi ve sonrasına dair bazı örnekler vermek istiyoruz.Önceki Karakter Hareketi Sesleri


PUBG geliştirici ekibi, gerçekçi unsurları sürekli iyileştirmek amacıyla son zamanlarda, karakterlerin yaptığı hareketler sonucunda oluşan seslere odaklandılar. Daha önce, shift tuşunun kullanılmasıyla bir karakter tam hız koştuğunda belirli miktarda hışırtı/tıkırtı sesi çıkarıyordu. Aşağıdaki video, çıkan bu seslere ilişkin güzel bir örnek veriyor.

<Değişiklik öncesinde ekipman donanmış ve donanmamış halde koşarken çıkan hareket sesleri>

Yukarıdaki videoda gördüğünüz gibi, karakter oyunun başlarında herhangi bir ekipman almamış olsa bile hışırtı sesleri çıkarıyordu. Karakter normal hızda ve yavaşça yürürken hışırtı seslerinin çıkmadığı durumlar da mevcuttu.

Bu durumları daha gerçekçi canlandırmak amacıyla, oynanışı mümkün olduğunca az etkilemeye çalışarak sesler kulağa daha doğal gelecek şekilde yeniden düzenlendi.


Karakter Hareket Sesi İyileştirildi


Hışırtı/tıkırtı sesleri üzerinde aşağıdaki genel iyileştirmeler yapıldı.


  • Hışırtı/Tıkırtı sesleri sadece silahlardan (tabancalar hariç) ve sırt çantalarından çıkacak.

Tabancalar ve Yakın Dövüş Silahlarından Hışırtı/Tıkırtı sesleri çıkmayacak.

  • Hışırtı/Tıkırtı sesleri, (Shift tuşu kullanılarak) tam hızla koşarken en yüksek seviyede olacak.

Hışırtı/Tıkırtı sesleri, normal hızda koşarken daha düşük seviyede çıkacak.

Hışırtı/Tıkırtı sesleri, yavaşça yürürken veya yerde sürünürken neredeyse hiç duyulmayacak.

  • Hışırtı/Tıkırtı seslerinin genel duyulma menzili, ayak seslerinin duyulma menzilinden daha kısa olacak.

Bu değişiklikleri görsel olarak daha iyi anlamanız için birkaç videoyu sizinle paylaşmak istedik. Büyük ekipman donanmamış karakterlerden artık hışırtı/tıkırtı sesi çıkmayacak.


<Bir karakter hiç ekipman donanmamış halde hareket ettiğinde>

Silahlar bakımından, silah sırtta taşınırken veya elde tutulurken çıkan hışırtı/tıkırtı sesi daha farkedilebilir hale geldi. Silah elde tutulurken çıkan ses, biraz daha yüksek olacak.


<Elde tutulan ve taşınan silahlar için ses kıyaslaması>


Sırt çantası takan karakterlerden çıkan sesler iyileştirildi.


<Takılı çantalardan çıkan Hışırtı/Tıkırtı sesleri>


Elinde bir silah varken, ikinci bir silah taşıyor ve sırt çantası takıyorsan, bu üç hışırtı/tıkırtı sesi de aynı anda duyulacak.


<Tam donanımlıyken çıkan Hışırtı/Tıkırtı sesleri>


Bu değişiklikler, diğerlerine kıyasla daha az göze çarpan bir değişiklik gibi görünebilir ancak sesin, PUBG’deki en önemli unsurlardan biri.


Daha fazla haber için Bizim Muhit'e üye olmayı unutmayınız.

©2018-2020 Bizim Muhit, All rights reserved.

  • Discord-Logo-White (1)
  • Facebook - Beyaz Çember
  • YouTube - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember